Header

sken
Kontakt

ENERGY CONSULT s.r.o.
Krajná 86
821 04 Bratislava
Slovenská republika


Tel.:  +421 2 4820 2310

e-mail: armes@energyconsult.sk

 

Korešpondenčná adresa:

ENERGY CONSULT s.r.o.
Krajná 86
821 04 Bratislava
Slovenská republika

 

 

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY:

Príprava, organizácia a realizácia resp. spoluúčasť na realizácií nových projektov a rekonštrukcií v oblasti :

  • - vodných elektrární
  • - tepelných energetických zariadení
  • - jadrových energetických zariadení

 

Vodné elektrárne:

Vodná elektráreň Yeghesis 1 - Arménsko
Na jar v r. 2004 Energy Consult s.r.o. v spolupráci s VUJE dodalo a uviedlo do prevádzky prvú turbínu VE Yeghesis 1 v Arménsku s výkonom 6,2 MW.

Vodná elektráreň Yeghesis 2 – Arménsko
Vodná elektráreň Yeghesis 2 bola uvedená do prevádzky koncom r. 2004 za pomoci Energy Consult s.r.o a VUJE. Aj pri tejto VE Yeghesis 2 v Arménsku bola použitá turbína s výkonom 6,2 MW.

Vodná elektráreň TRGI 2 - Náhorný Karabach
Energy Consult s.r.o. v roku 2008 začalo realizovať výstavbu vodnej elektrárne TRGI 2 s výkonom 6 MW. Spustenie vodnej elektrárne TRGI 2 do prevádzky sa plánuje v  júni 2011. Elektráreň sa stavia v náročných vysokohorských podmienkach. Po uvedení do prevádzky VE TRGI 2 bude zahájená výstavba VE TRGI3.

 

 

Vetroenergetika:

Energy Consult s.r.o. má tiež skúsenosti vo vetroenergetike. Projektuje a plánuje veterné elektrárne, disponuje špecifickým know-how.

 

Telekomunikačné projekty:

V r. 2008 v spolupráci s ŽELSYS, a.s. bola realizovaná výstavba rádiového spojenia na trase Jerevan – Meghri.