Header

sken
Kontakt

ENERGY CONSULT s.r.o.
Krajná 86
821 04 Bratislava
Slovenská republika


Tel.:  +421 2 4820 2310

e-mail: armes@energyconsult.sk

 

Korešpondenčná adresa:

ENERGY CONSULT s.r.o.
Krajná 86
821 04 Bratislava
Slovenská republika

 

 

Vodná elektráreň Yeghesis 1 - Arménsko
Na jar v r. 2004 Energy Consult s.r.o. v spolupráci s VUJE dodalo a uviedlo do prevádzky prvú turbínu VE Yeghesis 1 v Arménsku s výkonom 6,2 MW.

Vodná elektráreň Yeghesis 2 – Arménsko
Vodná elektráreň Yeghesis 2 bola uvedená do prevádzky koncom r. 2004 za pomoci Energy Consult s.r.o a VUJE. Aj pri tejto VE Yeghesis 2 v Arménsku bola použitá turbína s výkonom 6,2 MW.

Vodná elektráreň TRGI 2 - Náhorný Karabach
Energy Consult s.r.o. v roku 2008 začalo realizovať výstavbu vodnej elektrárne TRGI 2 s výkonom 6 MW. Spustenie vodnej elektrárne TRGI 2 do prevádzky sa plánuje v  júni 2011. Elektráreň sa stavia v náročných vysokohorských podmienkach. Po uvedení do prevádzky VE TRGI 2 bude zahájená výstavba VE TRGI3.

Vodná elektráreň ELIS - Arménsko
V marci r. 2011 bola zahajená výstavba VE ELIS na sútoku riek Yeghesis a Soganlu.

Vodná elektráreň VOROTAN –Arménsko
V máji r. 2011 zahajujeme výstavbu VE Vorotan na rieke Vorotan.

 

TRGI 2 TRGI 2 RTGI 2 TRGI 2 TRGI 2
TRGI 2 VE Yeghesis 2 VE Yeghesis 2 VE Yeghesis 1 VE Yeghesis 1
VE Yeghesis 1