Header

sken
Kontakt

ENERGY CONSULT s.r.o.
Krajná 86
821 04 Bratislava
Slovenská republika


Tel.:  +421 2 4820 2310

e-mail: armes@energyconsult.sk

 

Korešpondenčná adresa:

ENERGY CONSULT s.r.o.
Krajná 86
821 04 Bratislava
Slovenská republika

 

 

VYUŽITIE:

Najširšie uplatnenie má kremelina v potravinárskom, chemickom, papierenskom priemysle a stavebníctve.

 

ŤAŽBA A SPRACOVANIE:

Naša spoločnosť sa taktiež zaoberá ťažbou a spracovaním diatomitu – známeho aj ako kremelina. Medzi najdôležitejšie vlastnosti diatomitu patrí vysoká pórovitosť (80 - 90 %), odolnosť voči kyselinám a teplote, nízka tepelná a elektrická vodivosť, nízka objemová hmotnosť. Na ťažbu využívame ložiská v Arménskej republike. Tieto ložiská obsahujú surovinu, ktorá sa zložením a kvalitou vyrovná vysokokvalitným francúzskym a americkým produktom, ktoré sú v popredí celosvetového trhu v oblastí ťažby diatomitu.

Surovina je spracovávaná patričnými technologickými postupmi v závislosti od toho pre akú oblasť použitia je určená.

 

PREDAJ:

Na predaj vieme ponúknuť sedem druhov kremeliny.                                                                                     ECD A, A1 - hrubá kremelina
ECD B, B1 - stredná kremelina
ECD C, C1 - jemná kremelina                                                                                                                       ECD*

pdf

Kremelina - minerálna náplň do bazénového filtra

 

Ak chcete zvýšiť výkonnosť bazénového filtra stačí ak ako náplň použijeme kremelinu, ona má výborné vlastnosti pre zachytenie nečistôt vďaka vysokej pórovitosti, schopná zachytiť častice do 3 mikrónov. Voda odobratá z bazénu preteká cez filter s kremelinou a tým sa zbavuje nečistôt. Jednoduché použitie, vysoká kvalita očistenia Vám bude maximálne vyhovovať.

 

ODBERATELIA:

Medzi našich stálych odberateľov patria firmy z Českej republiky, Nemecka, Bulharska, Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Kazachstanu a z Gruzínska.