Header

sken
Kontakt

ENERGY CONSULT s.r.o.
Krajná 86
821 04 Bratislava
Slovenská republika


Tel.:  +421 2 4820 2310

e-mail: armes@energyconsult.sk

 

Korešpondenčná adresa:

ENERGY CONSULT s.r.o.
Krajná 86
821 04 Bratislava
Slovenská republika

 

 

PROJEKTY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA:

Dodávky a uvádzanie do prevádzky diagnostických zariadení.

Energy Consult s.r.o. v r. 2009 zabezpečilo pre Jerevánsku Štátnu Zdravotnícku Univerzitu financovanie dodávky zariadenia (Computer Tomography, Magnetic Resonance Tomography, Angiography).

Angiography Magnetic Resonance Tomography Computer Tomography Jerevanská  Štátna Zdravotnícka Univerzita