Header

sken
Kontakt

ENERGY CONSULT s.r.o.
Krajná 86
821 04 Bratislava
Slovenská republika


Tel.:  +421 2 4820 2310

e-mail: armes@energyconsult.sk

 

Korešpondenčná adresa:

ENERGY CONSULT s.r.o.
Krajná 86
821 04 Bratislava
Slovenská republika

 

 

ENERGY CONSULT s.r.o.

Naša spoločnosť rozbehla svoje aktivity na Slovensku v roku 2002 predajom elektriny do Nemecka a do krajín bývalej Juhoslávie.

Hlavná podnikateľská aktivita spoločnosti je realizácia projektov v oblasti energetiky, telekomunikácií, zdravotníctva a export. Aktivity sú orientované na územie Arménskej Republiky a Južného Kaukazu. Prvým projektom výstavby vodnej elektrárne v roku 2004 bola elektráreň nazvaná Yeghesis, Arménsko. Ďalšie projekty v štádiu realizácie a prípravy sú Trgi2, Trgi3, Meghri, Pambak, Elis a Vorotan. Spoločnosť má v mnohých odvetviach činnosti výhradné postavenie v dôsledku rôznych uzatvorených zmlúv o exkluzívnej spolupráci, čím dosahuje na danom trhu 100%tný podiel.

Spoločnosť  je pre daný región najvýznamnejším obchodným parterom zo Slovenska.  Exportným artiklom sú v prevažnej miere produkty slovenských dodávateľov.  Trend vo vývoji podnikateľských aktivít v tomto odvetví  činnosti spoločnosti  je progresívny s každoročným narastaním  objemu realizovaného  obchodu.

 

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Bratislava - Slovensko

Generálny riaditeľ: Dr. Ašot Grigorian, DrSc.

 

Pobočka Jerevan - Arménsko

Riaditeľ: JUDr. Vahagn Grigorian,

Vedecký konzultant: prof. Karapet Trouni, DrSc,

Obchodný manažér: Arsen Sirekanian

Reklamné oddelenie: Noyan Tapan-Tigran Harutunyan

 

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA SR

pdf.